Bål

Mange mennesker ønsker at brænde bål til f.eks. Sankt Hans, ”fire walk” og lignende

Regler for båltænding

Det er ikke lovligt at tænde bål, som det passer den enkelte. Der gælder særlige regler for afbrænding - både af brandhensyn og af hensyn til miljøet. Kontakt miljømyndigheden i din kommune, hvis du ønsker at brænde noget af.

Afstandsforhold ved større bål

For at undgå brandspredning skal du overholde disse afstandskrav:

 • 30 m til bebyggelse med hårdt tag 
 • 200 m til bebyggelse med stråtag
 • 200 m til oplag af brandfarlige og letantændelige stoffer
 • 200 m til skov eller anden letantændelig vegetation
 • 60 m til let antændelige markafgrøder

Herudover skal du være opmærksom på:

 • Røg m.m. fra afbrændingen må ikke være til væsentlig ulempe for omgivelserne
 • Afstandene fordobles mange gange i jævn og frisk vind i vindens retning 
 • Vær sikker på, at al ild og alle gløder er slukket ved afbrændingens afslutning
 • Brug din sunde fornuft

Tilladelse

Du skal ikke have brandvæsenets tilladelse til afbrænding af bål, men overholde reglerne.

Mindre bål

Det er tilladt at lave mindre bål til snobrødsbagning og grill m.v. Husk dog at holde afstand.

 • 10 m til bebyggelse med hårdt tag
 • 15 m til bebyggelse med stråtag
 • 15 m til oplag af brandfarlige og letantændelige stoffer
 • 15 m til skov eller anden letantændelig vegetation
 • 15 m til let antændelige markafgrøder