Bål

Mange mennesker ønsker at brænde bål til f.eks. Sankt Hans, ”fire walk” og lignende

Regler for båltænding

Det er ikke uden videre lovligt at tænde bål. Der gælder særlige regler for afbrænding - både af brandhensyn og af hensyn til miljøet.

Afstandsforhold ved bål

For at undgå brandspredning skal du overholde afstandskravene i Vejledning for afbrænding.

I vejledningen fremgår det også, i hvilke situationer du på forhånd skal indhente tilladelse til eller underrette brandvæsen eller miljømyndigheden.

I alle situationer skal du foruden afstandskrav m.m. være opmærksom på:

  • Røg m.m. fra afbrændingen må ikke være til væsentlig ulempe for omgivelserne
  • Afstandene fordobles mange gange i jævn og frisk vind i vindens retning 
  • Vær sikker på, at al ild og alle gløder er slukket ved afbrændingens afslutning
  • Brug din sunde fornuft