Forsamlingstelte

Opstilling af større telte til mange personer er omfattet af byggelovgivningen.

Forsamlingstelte skal indrettes og benyttes i overensstemmelse med Bygningsreglement 2015, kapitel 5.7.

I Silkeborg og Viborg kommuner administreres denne del af lovgivningen af Midtjysk Brand & Redning.

Telte til højst 150 personer

Forsamlingstelte på over 50 m2, der er indrettet til højst 150 personer, kan opstilles uden tilladelse.

Telte til flere end 150 personer

Forsamlingstelte på over 50 m2, som skal anvendes til mere end 150 personer skal anmeldes til Midtjysk Brand & Redning, undtaget herfra er dog forsamlingstelte, som sammen med en certificeringsgodkendelse også indeholder en godkendt pladsfordelingsplan.

Anmeldelse

Ansmeldelsen om opstilling af forsamlingstelte skal indsendes til godkendelse senest 30 dage før arrangementet skal gennemføres.

Ansøg elektronisk her.

Ansøgning om tilladelse skal være bilagt:

  • brand- og evakueringsinstruks (standard kan benyttes)
  • driftsjournal (standard kan benyttes)
  • tegningsmateriale og beskrivelse
  • dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber (gælder ikke cirkustelte og certificerede telte)
  • flugtvejs- og pladsfordelingsplan i henhold til Midtjysk Brand & Rednings retningslinier, medmindre flugtvejs- og pladsfordelingsplanen er certificeret i henhold til bekendtgørelsen om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. Inspektionsrapporten skal medsendes.

Anden myndighed

Der skal søges tilladelse ved bygningsmyndigheden, hvis teltet ikke er certificeret. 

Cirkustelte

Ansøgning om tilladelse til opstilling af cirkustelte skal endvidere være bilagt Beredskabsstyrelsens godkendelse af teltindretning og pladsfordelingsplan.

Festfyrværkeri

Vil du have fyrværkeri til festen, så læs her.