ABA-brugerkursus

Som brandmyndighed vil vi gerne medvirke til, at flest mulige af virksomhedernes driftsansvarlige personale er uddannet til at håndtere anlæggene bedst muligt og kunne håndtere en pludselig opstået brand

Kursus

Kurset kan være medvirkende til at undgå fejlalarmer, mindske værditab ved brand og sikre menneskeliv. Herudover kan det spare virksomheden for udgifter til brandvæsenet for udkald til unødige situationer.

Målgruppe

Målgruppen er anlægsejere og driftsansvarlige personer af ABA- og AVS-anlæg.

Formål

  • Sikre anlæggets daglige funktion så skader på personer og værdier helt eller delvist undgås.
  • Hindre unødig belastning af brandvæsnet ved korrekt brug af bygningen i forhold til det installerede brandsikringsanlæg - altså at undgå unødige alarmer.
  • Forebygge brand, sikre personer og værdier.

Indhold

Kurset giver kursisten:

  • indsigt i brandsikringsanlæggets funktion og korrekt betjening
  • viden om ansvar og pligter som driftsansvarlig person.