Om Brandparat

Brandskolen er et interaktivt, webbaseret kursus, som lærer dig at forebygge og håndtere brand.

Kurset tager udgangspunkt i virkelighedsnære situationer og er bygget op omkring tre centrale handleområder – nemlig forebyggelse, slukning og evakuering.

Brandskolen er i dag Danmarks største e-læringsprojekt.

Prøv det her: Er du brandparat?