Elementær brandbekæmpelse

Kursus om slukning af mindre brande med simple midler.

Kurset tager udgangspunkt i slukning af mindre brand med simple og improviserede midler, samt en demonstration af brandtæpper, pulverslukker og CO2-slukker.

Ild skal slukkes - og derfor skal brandslukning trænes gennem praktiske øvelser. Men brand kan også forebygges. Få gode råd til at forebygge brand på din virksomhed.

Formålet med uddannelsen er at give deltageren viden og færdigheder til at kunne foretage alarmering og trinvis brandbekæmpelse under anvendelse af simple slukningsmidler og under hensyntagen til egen sikkerhed.