Opdateringsuddannelse

Få opdateret din viden omkring livreddende førstehjælp og førstehjælp ved hjertestop.

Opdateringsuddannelser

Opdatering af førstehjælp ved hjertestop vedligeholder og opdaterer kompetence i bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

Varighed 180 minutter.

Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp opdaterer og vedligeholder basisuddannelsen ‘Førstehjælp ved ulykker’ samt kompetence i forhold til førstehjælpens 4 hovedpunkter, blødninger, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger. Uddannelsen vedligeholder endvidere kompetencerne fra ‘Uddannelsesniveau minimum’ i den hidtidige modulbaserede struktur.

Varighed 180 minutter.