Beredskabskommision

Den øverste myndighed i Midtjysk Brand & Redning er den nye fælles Beredskabskommission for Viborg og Silkeborg kommuner.

Beredskabskommissionen varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

I forbindelse med dannelsen af Midtjysk Brand & Redning er der udarbejdet samordningsaftale for det fælleskommunale redningsberedskab.

Læs samordningsaftale for det fælleskommunale redningsberedskab og tilhørende bilag.

Beredskabskommissionen består af 7 medlemmer samt to observatører for henholdsvis medarbejderne samt de frivillige repræsenteret ved Beredskabsforbundet.

Medlemmerne er:

 

Ulrik Wilbek (V), Borgmester i Viborg Kommune

 

Helle Gade (A), Borgmester i Silkeborg Kommune 

   

Lars Faarup (A), Byrådsmedlem, Silkeborg 

 

Susanne Jacobsen (V), Byrådsmedlem, Silkeborg

 

Anders Bertel (A), Byrådsmedlem, Viborg

 

Steffen Drejer (C), Byrådsmedlem, Viborg

Helle Kyndesen (Politidirektør, Midt- og Vestjyllands Politi)

Lone Gaisie (observatør – Kredsleder, Beredskabsforbundet)

 

Niels-Jørn Kristensen (observatør for medarbejderne - næstformand i MED-udvalg)

 

Sekretær for Beredskabskommissionen: Klaus V. Hebsgaard

Dagsorden og Referater