Ansøg om fyrværkeri

Ansøgninger om fyrværkeri skal indsendes på virk.dk

På virk.dk findes følgende blanketter:

Efter udfyldelsen vil sagen blive fremsendt til den relevante myndighed - enten Midtjysk Brand & Redning eller Sikkerhedsstyrelsen.

Virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af fyrværkeri.

Ansøgning om virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af fyrværkeri.

Fyrværkeri, virksomhedsgodkendelse

Transportklassificeringsattest af fyrværkeriartikler.

Ansøgning om transportklassificeringsattest af fyrværkeriartikler.

Fyrværkeri, transportklassificeringsattest

Professionel anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Ansøg om eller anmeld professionel anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Fyrværkeri, professionel anvendelse

Opbevaring og evt. fremstilling eller salg af fyrværkeri. 

Anmeld eller ansøg om opbevaring og evt. fremstilling eller salg af fyrværkeri.

Fyrværkeri, opbevaring/salg

Erhverv og/eller overdrag fyrværkeri.

Ansøg om tilladelse til at erhverve og/eller overdrage fyrværkeri.

Fyrværkeri, erhvervelse/overdragelse

Læs mere på virk.dk