Ansøg om opstilling af forsamlingstelt og indrettelse af salgsområder

Festival- og salgsområder, ved musikfestivaller, markeder, dyreskuer og lign. større end 1000 m2, skal overholde bygningsreglementet, og have en godkendelse af Kommunalbestyrelsen (kommunens byggekontor). Festival- og salgsområder hvor der skal opsættes telte, der er større end 50m2 eller til mere end 150 personer, skal meddeles eller ansøges om tilladelse hos bygningsmyndigheden i den enkelte kommune.

Ansøgning til kommunen bør grundet ovenstående indeholde materiale der viser:

  • Indretning af pladsen - gerne med mål
  • Scener og forsamlingstelte
  • Placering af brandmateriel
  • Friarealer
  • Tilkørselsveje
  • Flugtveje hvis pladsen indhegnes
  • Evt. sikkerhedsrapport
  • Beskrivelse af arrangementet og forventet antal besøgende

Kommunens byggemyndighed indhenter brandmæssig godkendelse/udtalelse hos Midtjysk Brand & Redning.

Midtjysk Brand & Redning dækker Silkeborg og Viborg Kommuner.

Her ansøger du, hvis det er i Silkeborg Kommune: http://silkeborgkommune.dk/Borger/Flytte-bo-og-bygge/Nyt-byggeri/Byg-og-Miljoe
Er du i tvivl om dit arrangement kræver tilladelse, kan du skrive til denne mail adresse: byg@silkeborg.dk

 

Her ansøger du, hvis det er i Viborg Kommune: byggeriogmiljoe@viborg.dk