Bliv deltidsbrandmand - Send os din ansøgning

Her kan du søge om at blive deltidsbrandmand hos Midtjysk Brand & Redning på en af vores 10 stationer.

Du skal inden en eventuel ansættelse kunne fremvise: 
  • en ren straffeattest
  • en brugbar lægeerklæring
  • en kopi af dit kørekort

Du kan søge om at blive brandmand ved at udfylde nedenstående ansøgning. Dine oplysninger bliver sendt krypteret.

Databehandling

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af den personaleansvarlige i Driftsområdet i forbindelse med din ansøgning om at blive deltidsbrandmand.

Vi behandler dine personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området.

Vi behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:

Dine kontaktoplysninger (følsomme personoplysninger).

Vi anvender kun de oplysninger, du selv har angivet via nedenstående formular.

Dine oplysninger vil blive behandlet i Outlook, GetOrganized og Sitecore.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Midtjysk Brand & Redning sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Midtjysk Brand & Redning ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Dine oplysninger behandles af Midtjysk Brand & Redning som ansættelsesmyndighed.

Det betyder, at vi videregiver dine oplysninger til SKAT, ATP, pensionsselskab samt til Silkeborg Kommunes Personale og Organisationsafdeling, som supporterer Midtjysk Brand & Redning på området.

Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Midtjysk Brand & Rednings behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den afdeling eller stab, der behandler dine oplysninger (angivet i øverste afsnit).

Dine rettigheder er:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse) og/eller sletning (særlige tilfælde)
  • Ret til begrænsning af behandlingen og indsigelse

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger på Midtjysk Brand & Rednings databeskyttelsesrådgiver:

Du kan kontakte Midtjysk Brand & Redning databeskyttelsesrådgiver:

Mads Bjerre Nielsen, (DPO)
Mobil: 23 23 37 67
E-mail: man@mjbr.dk

Din ansøgning sendes kun, hvis du bekræfter her:

Hvilken station søger du ansættelse hos

Om dig

Din baggrund

Din nuværende arbejdsgiver

Værnepligt

Kørekort

Kroniske sygdomme eller legemlige defekter?

Bemærkninger