Deltag i kurset BorgerBeredskabet

Du kan tilmelde dig kurset BorgerBeredskabet. Vi afholder kurser løbende, når vi har nok tilmeldinger. Du vil blive kontaktet med en dato.

Læs mere om kurset BorgerBeredskabet

Spørgsmål kan rettes til (stilling vakant - opdateret kontaktinfo indsættes snarest) 

Databehandling

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet i Myndighed og Forebyggelse i forbindelse med optagelse på kurset Robust Borger.

Vi behandler dine personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området.

Vi behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:

- Dine kontaktoplysninger (almindelige personoplysninger).

Vi anvender kun de oplysninger, du selv har angivet via nedenstående formular.

Dine oplysninger vil blive behandlet i Outlook og Sitecore.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Midtjysk Brand & Redning sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Midtjysk Brand & Redning ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Dine oplysninger behandles af Midtjysk Brand & Redning, som formidler dit ønske om optagelse på kurset til Beredskabsforbundet, som er den organisation, der afvikler kurserne.

Det betyder, at vi videregiver dine oplysninger til Beredskabsforbundet.

Dine rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Midtjysk Brand & Rednings behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den afdeling eller stab, der behandler dine oplysninger (angivet i øverste afsnit).

Dine rettigheder er:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse) og/eller sletning (særlige tilfælde)
  • Ret til begrænsning af behandlingen og indsigelse

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger på Midtjysk Brand & Rednings databeskyttelsesrådgiver:

Du kan kontakte Midtjysk Brand & Redning databeskyttelsesrådgiver:

Mads Bjerre Nielsen, (DPO)
Mobil: 23 23 37 67
E-mail: man@mjbr.dk

Din ansøgning sendes kun, hvis du bekræfter her:

Kontaktoplysninger

Bemærkninger